Untitled

ผลงาน

2018

รางกวนนอน (HORIZONTAL CRYSTALLIZER)

เป็นรางกวนนอนที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความแข็งแรงของเพลาหมุน โดยใช้เห...

2018

DILUTER

การทำให้ Molasses ชนิดต่างๆ ที่จะป้อนเข้าสู่หม้อเคี่ยว ถูกควบคุมความเข้มข้...

2018

ENTRAINMENT

เป็นการออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งจะสามารถดักจับไอน้ำ...

2017

หม้อเคี่ยวตั้ง (BATCH VACUUM PAN)

เป็นหม้อเคี่ยวตั้งที่ถูกออกแบบมาให้มีการเดือดหมุนเวียนภายในหม้อ โดย...

2017

รางกวนตั้ง (Vertical Crytallizer)

เป็นรางกวนตั้งที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความแข็งแรง ประหยัดพลังงานและเ...

2017

หม้อต้ม (EVAPORATOR)

เป็นหม้อต้มแบบ Multi Down take ที่ได้ออกแบบโดยผู้ชำนาญการและเข้าใจคุณลักษณะของ...

2016

เจ็ท คอนเด็นเซอร์ (DEJETTER)

JET Condenser ทำให้เกิดความดันสูญญากาศ โดยมีการ Control น้ำเข้าที่เหมาะสม ซึ่งจะส่ง...

2016

หม้อเคี่ยวนอน (CONTINUOUS VACUUM PAN)

เป็นหม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับแรงดันไอน้ำต่ำๆ เช...

2015

JIGGER STEAM

การนำไอน้ำความดันต่ำที่สูญเปล่า ที่จะปล่อยออกจากหม้อเคี่ยวสู่บรรยาก...