Untitled

กิจกรรม

15/09/2563

ทำบุญบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด สาขาระยอง ประจำปี 2563

ผู้บริหารพนักงานร่วมกันทำบุญ ประจำปี 2563 ใส่บาตรพระกรรมฐาน ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทานและทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างเสนาสนะร่วมกับพ่อแม่ครูอาจารย์...

14/09/2563

ทำบุญบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ ประจำปี 2563

ผู้บริหารพนักงานร่วมกันทำบุญ ประจำปี 2563 ใส่บาตรพระกรรมฐาน ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทานและทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างเสนาสนะร่วมกับพ่อแม่ครูอาจารย์...

13/07/2563

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ISO9001:2015

การฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ ISO9001:2015. วิทยากรโดย อาจารย์โยธิน ศรีดารา...

03/07/2563

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO9001:2015

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO9001:2015 วิทยากรโดย อาจารย์ปิติพันธ์ ป้องกัน...

12/09/2562

Big Cleaning Day ประจำปี 2562 - สำนักงานกรุงเทพฯ

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จัดขึ้น ณ สำนักงานกรุงเทพ เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ร่วมกันรักษาความสะอาดภายในบริษัทฯ มีการทำกิจกรรม 5ส ทั้งภายในสำนักงานและพื้นที่โดยรอบอ...

19/07/2562

Big Cleaning Day ประจำปี 2562 - บริษัท ดีมายเออร์ แฟลบ จำกัด

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จัดขึ้น ณ บริษัท ดีมายเออร์ แฟลบ จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ร่วมกันรักษาความสะอาดภายในบริษัทฯ มีการทำกิจกรรม 5ส ...

10/05/2562

ทำบุญบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เนื่องในโอกาส ทำบุญบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ)...

12/04/2562

กิจกรรม วันสงกรานต์ ๒๕๖๒

พนักงาน ดีมายเออร์ กรุ๊ป ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล...

28/03/2562

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562

บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกันการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความคุ้นเคย เสริมสร้างความรักเกิดมิตรภาพที่...

11/01/2562

ทำบุญบริษัท ดีมายเออร์ แฟลบ จำกัด (ลพบุรี)

เนื่องในโอกาส ทำบุญบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริษัท ดีมายเออร์ แฟลบ จำกัด ...

10/01/2562

ทำบุญบริษัท ดีมายเออร์ เซอร์วิส จำกัด ( Lab Flow)

เนื่องในโอกาส ทำบุญบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริษัท ดีมายเออร์ เซอร์วิส จำกัด (Lab Flow) ...