Untitled

กิจกรรม วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ 12/04/2562


รายละเอียดกิจกรรม

พนักงาน ดีมายเออร์ กรุ๊ป ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล