Untitled

06/11/2563
29/09/2563

ดีมายเออร์ร่วมกับลูกค้า ได้ทำพิธียกติดตั้ง Steam Drum

งานสร้างหม้อไอน้ำ ที่โรงงานน้ำตาลสหเรือง ดีมายเออร์ร่วมกับลู...

31/08/2563

บริษัท ดีมายเออร์ เซอร์วิส จำกัด งาน DE CAL ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหล (Flow Meter)

งาน DE CAL ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหล (Flow Mete...

17/08/2563

ลูกค้าเยี่ยมชมการทดสอบเดินตะกรับแบบ Travelling Grate

ดีมายเออร์ กรุ๊ป ขอขอบคุณลูกค้า ที่มาชมการทดสอบเดินตะกรับแบบ...