Untitled

29/09/2563

ดีมายเออร์ร่วมกับลูกค้า ได้ทำพิธียกติดตั้ง Steam Drum

งานสร้างหม้อไอน้ำ ที่โรงงานน้ำตาลสหเรือง ดีมายเออร์ร่วมกับลู...

31/08/2563

บริษัท ดีมายเออร์ เซอร์วิส จำกัด งาน DE CAL ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหล (Flow Meter)

งาน DE CAL ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหล (Flow Mete...

17/08/2563

ลูกค้าเยี่ยมชมการทดสอบเดินตะกรับแบบ Travelling Grate

ดีมายเออร์ กรุ๊ป ขอขอบคุณลูกค้า ที่มาชมการทดสอบเดินตะกรับแบบ...

13/03/2562

บริษัทในเครือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASME “S”, “U” และ NB “R” Stamp

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัทในเครือ ได้รับการรับรองจากท...