Untitled

บริษัทในเครือ

บริษัท ดีมายเออร์ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 32 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ทีมงาน Service บริการ Ckeck Impluse Line , Calibrate Field Instrument , วัด O2 ใน Boiler เพื่อ
1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
2.ตรวจสอบการรั่วของ Air preheat, Loop test Function test ด้วยช่างผู้มีความชำนาญโดยตรง