หลักสูตรอบรม

 • ช่างเคี่ยวพันธ์ดี

  อุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย นับวันยิ่งขยายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่จะมารองรับการขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างเคี่ยวที่มีความรู้ความชำนาญ นับวันยิ่งหายากขึ้นซึ่งแผนกหม้อเคี่ยวและตกผลึกน้ำตาลมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตและต่อเนื่องไปถึงเรื่องประหยัดพลังงานของโรงงานเพื่อให้มีเชื้อเพลิงเหลือใช้ในฤดูละลายน้ำตาลและขายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องทางบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ สร้าง ประกอบและติดตั้งหม้อต้ม, หม้อเคี่ยวในอุตสาหกรรมน้ำตาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้ชื่อแบรนด์DECHAROENได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลด้านการเคี่ยวน้ำตาล เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้ช่างเคี่ยวผู้ชำนาญขาดแคลนเพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจให้เกิดความชำนาญในกระบวนการเคี่ยวน้ำตาลให้มีประสิทธิภาพกับพนักงานเคี่ยวน้ำตาลและกลไกการทำงานในช่วงเปิดหีบดำเนินไปอย่างราบรื่น และได้ประสิทธิผลสูงสุดของ เครื่องจักรที่มี ทางบริษัทฯจึงมีความตั้งใจเปิดคอร์สอบรมในหัวข้อ “ช่างเคี่ยวพันธุ์ดี”
 • หลักสูตร
 • Basic I    รายละเอียดหลักสูตร คลิ๊ก
  Basic II   รายละเอียดหลักสูตร คลิ๊ก
  Advance I   รายละเอียดหลักสูตร คลิ๊ก
  Advanec II  รายละเอียดหลักสูตร คลิ๊ก    
 •  ตางรางอบรม ประจำปี 2558

  หลักสูตร สถานที่ วันที่
  Advance I & Advance II  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)  17 มีนาคม 2558
  Advance I & Advance II  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน  23 มีนาคม 2558
  Advance I & Advance II  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน   1  เมษายน 2558
       
 •  

  PCS7 FUNDAMENTALS

 • หลักสูตร

 • PCS7 FUNDAMENTALS   รายละเอียดหลักสูตร คลิ๊ก
 •  ตางรางอบรม ประจำปี 2558

  หลักสูตร สถานที่ วันที่
  PCS7 FUNDAMENTALS    
       
       
       

 • STEP 7 & WIN CC FUNDAMENTALS


  หลักสูตร


  STEP 7 & WIN CC FUNDAMENTALS  รายละเอียดหลักสูตร คลิ๊ก


  ตางรางอบรม ประจำปี 2558
 • หลักสูตร สถานที่ วันที่
  STEP 7 & WIN CC FUNDAMENTALS