สินค้าของเรา

เนื่องจากปัจุบันเทคโนยีในการผลิตน้ำตาลได้มีการพัฒนาไปมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือวัด ที่จะทำให้มีความแม่นยำมากกว่าสมัยก่อน แต่สิ่งที่ขาดไปคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน ทางดีมายเออร์เองตระหนักในเรื่องของการดูแลวัตถุดิบของโรงงานที่เข้ามาเพื่อผลิตออกไปเป็นน้ำตาลให้ได้มากที่สุดซึ่งกระบวนการสำคัญที่สุดคือ ต้ม เคี่ยว และปั่น ซึ่งถ้าหากแต่ละโรงงานสามารถทำได้ สามารถทำให้ 3 แผนกที่ว่ามานี้ มีความสามารถสูงสุดแต่ละแผนกก็จะแข่งขันกับเวทีโลกได้ ซึ่งถ้าหากโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่ทั้งประเทศ สามารถผลิตน้ำตาลที่มีคุณภาพ เพราะปริมาณที่สามารถทำได้สูงสุด เท่าที่เครื่องจักรของแต่ละโรงงานอำนวย ก็จะทำให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่ และโรงงานมากขึ้น มีความสุขขึ้น และอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ของแต่ละโรงงานเอง และจะนำมาถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน และประเทศ รวมไปถึงโลก ซึ่งก็คือ เมื่อโรงงานมีกำลังหีบที่เต็มที่ แต่หน่วยงานต้นพลังงานคือหม้อไอน้ำ ไม่ต้องทำงานหนักเกินกำลัง ก็จะทำให้ชุมชนมีเขม่าควันน้อยลง การเผาไหม้น้อยลง โลกจะร้อนน้อยลง เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย โดยเริ่มจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลในเมืองไทยก่อนที่จะแสดงให้เห็นว่า กลุ่มโรงงานน้ำตาลตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และเริ่มลงมือทำแล้วอย่างจริงจัง ทุกข์ที่เกิดคือ น้ำตาลไม่ได้คุณภาพ ปริมาณน้ำตาลลดลง ใช้น้ำมาก ใช้ไอน้ำมาก ใช้พลังงานมาก กำลังการผลิตลดลง ต้นเหตุแห่งทุกข์คือ การเคี่ยวน้ำตาลไม่ได้คุณภาพ และปริมาณ ทำให้มีกากโมลาสไหลทะลัก จากเคี่ยวรีไฟน์ ไปยังเคี่ยวดิบ ความดับแห่งทุกข์คือ หาคนเก่งมาช่วยเคี่ยว แต่ราคาแพง และมีอารมณ์ หรือหาโปรแกรม  DECHAROEN มาช่วย ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ มีความเห็นถูกต้องคือ ติดตั้งโปรแกรม DECHAROEN มีวาจาที่ถูกต้องคือ ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ทำ Onjob Traning  มีความเพียรที่ถูกต้องคือ พยายามหาทางปรับปรุงองค์ประกอบส่วนอื่นของหม้อเคี่ยวในส่วนต่าง ๆ ให้ใช้งานร่วมกับโปรแกรม DECHAROEN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอแนะนำ นวัตกรรมของดีมายเออร์ ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

สินค้าของเรา

 • DECHAROEN

  โปรแกรม DECHAROEN มี Boiling Curve ที่สามารถควบคุมสภาวะ Over Supersaturation ที่ช่างเคี่ยวมักพูดเสมอว่าน้ำตาลไม่เข้าเม็ด หรือ Nonhomogenity a Crystallization  และสามารถควบคุมการเติบโตของผลึกน้ำตาลอย่างสม่ำเสมอ ปราศจาก Congromerate Grain   เม็ดเกาะกันเป็นกลุ่ม ด้วยหม้อเคี่ยวแบบ Floating Calandrail  ที่ให้การเดือดหมุนเวียนสมบูรณ์แบบ เหมาะกับการเคี่ยวน้ำตาลรีไฟน์ และเชื้อน้ำตาล C Seeding Vacuum Pan
 •  ประโยชน์ที่ได้รับ

  เม็ดน้ำตาลที่ได้จะมีคุณภาพสม่ำเสมอ เม็ดน้ำตาลที่ได้รับจะมีปริมาณที่มาก โดยเฉลี่ย 700 กิโลกรัม ต่อ M3 Mass จะได้ค่า CV ของน้ำตาลค่อนข้างต่ำ ลดการใช้พลังงานไอน้ำ เมื่อใช้กับหม้อเคี่ยวเชื้อ จะเป็นเชื้อที่ดี มีคุณภาพของน้ำตาลที่จะใช้ในการเคี่ยวต่อไป
 • DEJET

  การใช้ Jet Condenser โดยมีการ Control น้ำที่เหมาะสม จะทำให้เกิดความดันสูญญากาศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้อัตตราการระเหยในหม้อเคี่ยวสมบูรณ์แบบมากขึ้น
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
  ลดการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าขับ Motor Vaccum Pump ตลอดเวลาของการผลิต ลดงบประมาณบำรุงรักษา ลดเวลาซ่อมแซม ลดอัตราแรงงาน สะดวกต่อการใช้งาน ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่า                             
  โดยมี 2 ลักษณะให้เลือกคือ

  1. 1.น้ำที่ออกจาก Tail pipe ไปลงบ่อ
  2. 2.น้ำที่ออกจาก Tail pipe ไปเข้าใน Header รวม
 • DEJIG

  คือการนำไอน้ำความดันต่ำ หรือ GAS Vent  กลับมาเป็นทางเลือกที่ช่วยในการเดือดหมุนเวียนภายในหม้อเคี่ยว เพราะการ Circulate ภายในหม้อ เป็นปัจจัยสำคัญของหม้อเคี่ยวที่ดี DEJIG จะส่งผลให้ความถ่วงจำเพาะของน้ำตาล ในหม้อเคี่ยว และ Hydro Static Head ลดลง ช่วยให้การเดือดหมุนเวียนภายในหม้อเคี่ยวดีขึ้น ลงทุนต่ำในการติดตั้ง  ในกรณีใช้ร่วมกับใบกวนหม้อเคี่ยวขนาดใหญ่  สามารถช่วยลดกระแสไฟฟ้าได้ด้วย

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  ช่วยให้การหมุนเวียน Massecuite  ดีขึ้น ช่วยประหยัดกระแสไฟฟ้า ช่วยประหยัดบำรุงรักษา มอเตอร์
 • DEHEATER

  น้ำเชื่อมคือ วัตถุดิบที่ป้อนเข้าหม้อเคี่ยวในน้ำตาลเกรดสูง ในขณะที่ป้อนส่งเข้าหม้อเคี่ยวต้องการอุณหภูมิที่สูงพอ หรือ ใกล้เคียงกับอุณหภูมิจุดเดือดในหม้อเคี่ยว มีทางเดียวคือ เพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำเชื่อม โดยใช้พลังงานความร้อนที่สูญเปล่า นำกลับมาเป็นตัวฮีตเพิ่มอุณหภูมิของน้ำเชื่อม โดยใช้น้ำร้อน Condensate มาใช้ให้เป็นประโยชน์

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  นำน้ำร้อน Condensate กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ประหยัดพลังงานไอน้ำ ช่วยลดเวลาการเคี่ยวลง
 • DEDILUTE

  กากน้ำตาล Molasses เป็นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่ป้อนเข้าหม้อเคี่ยว Molasses จะมีความเข้มข้นสูง และเม็ดผลึกน้ำตาลส่วนเกินขนาดเม็ดเล็กๆเจือปนอยู่ในกากน้ำตาลนั้นด้วย และมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดในหม้อเคี่ยว  Dedilute จึงมีบทบาททำหน้าที่เจือจางความเข้มข้น และทำหน้าที่ฮีตอุณหภูมิของ Molasses พร้อมทั้งละลายเม็ดผลึกน้ำตาลขนาดเม็ดเล็ก ซึ่งทำงานด้วยระบบ Control Brix และอุณหภูมิ Control Temperature

    ประโยชน์ที่ได้รับ
  ช่วยลดเวลาเคี่ยวลง ประหยัดพลังงานไอน้ำ ได้น้ำตาลขนาดผลึกสม่ำเสมอตามที่ตลาดต้องการ

 • DESEED

  ผลึกน้ำตาลที่มีคุณภาพ และขนาดที่มาตรฐานต้องอาศัยเชื้อ หรือแกนผลึกที่ดีสมบูรณ์ขนาดเท่ากัน เมื่อใส่ไปใน
  หม้อเคี่ยวในสภาวะที่เหมาะสม จะทำให้ได้น้ำตาลที่ดี

  ประโยชน์ที่ได้รับ
  การทำเม็ดปริมาณที่คงที่ ผลึกน้ำตาลจะได้มาตรฐาน และคุณภาพ ประหยัดการใช้พลังงาน เนื่องจากผลึกน้ำตาลไม่มีหลายรุ่น