การบริการของเรา

บริษัท ดีมายเออร์ มีความสามารถในด้านเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดและระบบควบคุมการบริการและตรวจสอบเครื่องมือวัดจากลูกค้าการบริการของเราและทำการตรวจวัดเครื่องมือจากคณะทีมงานวิศวกร และช่างผู้ที่จบทางด้านเกี่ยวกับไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องมือวัดจากมหาลัย และวิทยาลัยช่าง ลูกค้าสามารถเชื่อถือในคุณภาพถูกต้องแม่นยำและความปลอดภัยของเรา การบริการของเราประกอบด้วย

 • ATG

  การสอบเทียบเครื่องวัดระดับ (Calibration for ATG) รับตรวจสอบค่าความแม่นยำ และ ปรับแต่ง ให้เครื่องวัดระดับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน API และ OIM

 • Inhouse Calibration

  กำลังดำเนินการก่อสร้างระบบสอบเทียบมาตรวัด (Flow meter) ที่ อัตราการไหลตั้งแต่ 10-6,000 ลิตรต่อนาที ด้วย ระบบอุปกรณ์การสอบเทียบมาตรวัดตามมาตรฐาน API และ ISO เพื่อให้รองรับระบบ ISO 17025 คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2555
 • Outsite Calibration

  รับสอบเทียบมาตรวัด (Proving Flow Meter)  ด้วยถังตวงมาตรฐาน (Prover Tank) ตามวิธีการ มาตรฐาน API และ สอบเทียบเครื่องวัดความดัน (Pressure Gauge) เครื่องวัดอุณหภูมิ (Temperature Gauge) ที่โรงงานอุตสาหกรรม

 • Check Impluse Line

  - ล้างทำความสะอาด และ ทดสอบท่อนำสัญญาณด้วยความดัน เพื่อหาจุดรั่วไหล
 • Calibrate Field Instrument

  - สอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อให้สามารถอ่านค่าได้ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือวัดความดัน , อุณหภูมิ , อัตราการไหล ,Control Valve และ Control Damper เป็นต้น
 • Check O2 Analyzer

  - วัดปริมาณ Oxygen ของการเผาไหม้ในหม้อไอน้ำ เพื่อทำการปรับปริมาณอากาศให้สมดุลย์กับปริมาณเชื้อเพลิง เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ ประหยัดเชื้อเพลิง และลดมลภาวะ
 • Check Air Heater

  - วัดปริมาณ Gas Oxygen ที่ผ่าน Air Preheater ของหม้อไอน้ำ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงาน ว่ายังทำงานปรกติ มีการรั่ว การอุดตันหรือไม่
 • Installation

  บริการติดตั้งอุปกรณ์ หม้อเคี่ยวน้ำตาลแนวนอน หม้อเคี่ยวน้ำตาลแนวตั้ง ระบบไฟฟ้า Instrument ติดตั้งระบบหัวจ่าเอ็กทานอล พร้อมให้บริการด้วยฝีมือและประสบการณ์