Untitled

ดูทั้งหมด

22/12/2560
25/10/2560

ร่วมบริจาคน้ำดื่มและดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

กลุ่มบริษัท ดีมายเออร์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มและดอกไม้จันทน์ เพ...

23/10/2560

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐

ดีมายเออร์กรุ๊ป ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำ...

05/08/2560

บริจาคของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบเหตุอุทกภัย

บริจาคของอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบเหต...

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด