ภาพกิจกรรมทำบุญประจำปี 2559 บริษัท ดีมายเออร์ กรุ๊ป จำกัด
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559   ณ สนญ. ซ.ลาดพร้าว 114
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559   ณ โรงงาน ลพบุรี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ออฟฟิศระยอง
 
slideshow