ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 29 เมษายน 2559   ณ บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด
 
slideshow