เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีมายเออร์ ก่อตั้งมา ตั้งแต่ปี 2539 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ในด้านไฟฟ้า,  เครื่องมือวัดคุม,และระบบควบคุม  โดยเป็นบริษัทของคนไทย สำนักงานอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยรับติดตั้ง ออกแบบ และจัดหาระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัด , ระบบควบคุม รวมถึง บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและระบบควบคุม เราทำระบบเครือข่าย control panel และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์ และมีลูกค้าอย่างชัดเจนภายในระบบเทคโนโลยี รวมถึง การควบคุมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ถ่ายทอดสัญญาณต่อเนื่อง , การทำงานทั้งหมดของระบบฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ บริษัท ดีมายเออร์ สามารถออกแบบ,จัดหาและบริการของความสมบูรณ์สูง และระบบความน่าเชื่อถือ  ในบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่ไหนที่มีความต้องการสูงสุด มีความน่าเชื่อถือในระบบความปลอดภัย,คุณภาพ และมาตรฐานควบคุมอย่างแม่นยำของกระบวนการโรงงานและการจัดหาอุปกรณ์ตลอดไปกับการคุ้มครองป้องกันคนในโรงงาน

ประวัติ ดีมายเออร์

บริษัท ดีมายเออร์ ก่อตั้งมา ตั้งแต่ปี 2539 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการในด้านไฟฟ้า,  เครื่องมือวัดคุม,และระบบควบคุม  โดยเป็นบริษัทของคนไทย สำนักงานอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผลงานที่ผ่านมา

1996 - ก่อตั้งบริษัท

1999 - เขียนโปรแกรมที่ประเทศสิงคโปร์

2001 - ทำ Boiler Control ใช้ Single Loop Control ที่ประเทศจีน

2002 - ทำ Boiler Control ใช้ Single Loop Control ที่บริษัทน้ำตาลสหเรือง จังหวัดมุกดาหาร , ปรับปรุงระบบ Control หม้อเคี่ยวต่อเนื่อง C ที่บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2003 - วางตลาดโปรแกรมการเคี่ยวน้ำตาล DECHAROEN เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่บริษัทน้ำตาลสหเรือง จ.มุกดาหารจำนวน 4 หม้อ ที่บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ หม้อเคี่ยวต่อเนื่อง B จำนวน 1 หม้อ

2004 - วางตลาดโปรแกรมการเคี่ยวน้ำตาล DECHAROEN เป็นครั้งแรกในประเทศจีน Guangxi Funan Fast Asia Sugar จำนวน 4 หม้อ Guangxi Chongzuo East Asia Sugar จำนวน 2 หม้อ ทำการ Service Boiler เป็นแบบ Improve Boiler ที่ บริษัทภูเขียวไบโอ จำนวน 4 set , บริษัทน้ำตาลสหเรือง จำนวน 3 set , บริษัทน้ำตาลมิตรภูเวียง จำนวน 1 set , ที่ปราณบุรี จำนวน 1 set , ที่บริษัทไทยอุตสาหกรรม จำนวน 6 set , ที่บริษัทมิตรเกษตร จำนวน 4 set , ที่สิงห์บุรี จำนวน 3 set , ที่กำแพงเพชร จำนวน 1 set

2005 - วางตลาดโปรแกรมการเคี่ยวน้ำตาล DECHAROEN เป็นครั้งแรกในประเทศฟิลิปปินส์

2006 - ทำการ Control โรงงานน้ำตาลทั้งโรงงานในประเทศไทยที่ บริษัทน้ำตาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์

2007 - ทำ Boiler Control ใช้ DCS "YOKOGAWA" CS 3000 พร้อม Link TG Set และสามารถดูข้อมูลผ่าน Website ได้ ที่บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

2008 - ทำการ Control โรงงานน้ำตาลทั้งโรงงานในประเทศจีนที่ GUANGXI NINGMING EAST ASIA SUGAR ใช้ "SIEMENS" S7-400 + SCADA และสามารถดูข้อมูลผ่าน Website ได้ ที่ Office NINGMING มณฑล GUANGXI

- ผลิตหม้อเคี่ยวนอน DECHAROEN ทั้ง Hardware และ Software โดยเคี่ยวน้ำตาล C เป็นลูกแรกที่โรงงาน GUANGXI CHOUNGZUO EAST ASIA SUGAR ในประเทศจีน

2009 - ผลิตหม้อเคี่ยวนอน DECHAROEN ทั้ง Hardware และ Software โดยเคี่ยวน้ำตาล A-CVP เป็นลูกแรกในประเทศไทย ที่บริษัทน้ำตาลสระบุรี

มีความจุ 300 m3

2010 - ผลิตหม้อเคี่ยวนอน DECHAROEN ทั้ง Hardware และ Software ที่โรงงาน 1.GUANGXI HAITANG EAST ASIA SUGAR CO.,LTD 180 m3 CVP-C , 2.NEW KRUNG THAI SUGAR INDUSTRY CO.,LTD. 300 m3 CVP-A , 3.NEW RUAM POL SUGAR CO.,LTD. 250 m3 CVP-A , 4.UTTARADIT SUGAR INDUSTRY CO.,LTD. 180 m3 CVP-A*2 , 5.UTTARADIT SUGAR INDUSTRY CO.,LTD. 250 m3 CVP-B , 6.UTTARADIT SUGAR INDUSTRY CO.,LTD. 250 m3 CVP-C           

2011 - ผลิตหม้อเคี่ยวนอน DECHAROEN ทั้ง Hardware และ Software ที่โรงงาน 1.GUANGXI HAITANG EAST ASIA SUGAR CO.,LTD 215 m3 CVP-B , 2.GUANGXI FUNAN EAST ASIA SUGAR CO.,LTD 215 m3 CVP-C , 3.GUANGXI NINGMING EAST ASIA SUGAR CO.,LTD 180 m3 CVP-C , 4. SARABURI SUGAR CO.,LTD. 300 m3 CVP-A  5.MITR KALASIN  CO.,LTD. 255 m3 CVP-A           

ทีมงานของเรา

 • Calibration

  ทีมงาน Calibration บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทางภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกสถานที่ด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้ พร้อมให้ บริการด้วยฝีมือและประสบการณ์
 • Engineering

  ทีมงาน Engineering บริการ Design Automation , Fully Automation บริการด้านโปรแกรมควบคุมระบบอุตสาหกรรม โดยวิศวกรณ์ที่มีประสบการณ์
 • Project

  ทีมงาน Project บริการติดตั้งอุปกรณ์ หม้อเคี่ยวน้ำตาลแนวนอน หม้อเคี่ยวน้ำตาลแนวตั้ง ระบบไฟฟ้า Instrument ติดตั้งระบบหัวจ่าเอ็กทานอล พร้อมให้บริการด้วยฝีมือและประสบการณ์
 • Service

  ทีมงาน Service บริการ Ckeck Impluse Line , Check Field Instrument , Check O2 Analyzer , Check Air Heater ด้วยช่างผู้มีความชำนาญโดยตรง